KÍCH HOẠT 100% THÀNH CÔNG YOAST SEO PREMIUM

Phần mềm Yoast Seo Premium thần thánh hẳn không còn xa lạ với nhiều người, nó là công cụ giúp mọi người seo tối đa. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng để sử dụng phần mềm trả phí. Cũng có bản miễn phí dành cho mọi người nhưng sẽ giới hạn chức năng. Để sử dụng hết chức năng thì bạn phải kích hoạt phiên bản trả phí.

Mình hướng dẫn các bạn cách để kích hoạt phần mềm Yoast Seo Premium thành công 100% như mình. Với phiên bản hiện tại của Yoast Seo Premium 14.8 có nhiều ưu điểm so với các phiên bản cũ. Bạn hãy tải phiên bản gốc từ nhà sản xuất tránh sử dụng các bản null hay active sẵn nó bị nhiễm phầm mềm mã độc nhé.

Hướng dẫn Active Yoast Seo Premium 100% Thành Công

Đầu tiên, các bạn truy cập và mở file theo đường dẫn sau: (Nên sửa bằng Notepad++)

wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/premium.php

Tìm: (dòng 238 -> 242)

            private function is_yoast_seo_premium_page( $page ) {

$premium_pages = array( ‘wpseo_redirects’ );

return in_array( $page, $premium_pages, true );

}

Thay thế bằng:

private function is_yoast_seo_premium_page( $page ) {

$premium_pages = array( ‘wpseo_redirects’ );

return true;

}

Mở tiếp File:

wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-wpseo-features.php

Tìm: (dòng 18 -> 20)

public function is_premium() {

return ( defined( ‘WPSEO_PREMIUM_FILE’ ) );

}

Thay thế bằng:

public function is_premium() {

return true;

}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-wpseo-utils.php

Tìm: (dòng 821 -> 823)

public static function is_yoast_seo_premium() {

return defined( ‘WPSEO_PREMIUM_PLUGIN_FILE’ );

}

Thay thế bằng:

public static function is_yoast_seo_premium() {

return true;

}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-addon-manager.php

Tìm: (dòng  244 -> 254)

public function has_valid_subscription( $slug ) {

$subscription = $this->get_subscription( $slug );

// An non-existing subscription is never valid.

if ( $subscription === false ) {

return false;

}

return ! $this->has_subscription_expired( $subscription );

}

Thay thế bằng:

public function has_valid_subscription( $slug ) {

return true;

}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/class-frontend.php

Tìm: (dòng 1606 -> 1608)

protected function is_premium() {

return WPSEO_Utils::is_yoast_seo_premium();

}

Thay thế bằng:

protected function is_premium() {

return true;

}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/class-license-page-manager.php

Tìm: (dòng 30 -> 41)

public function register_hooks() {

add_filter( ‘http_response’, array( $this, ‘handle_response’ ), 10, 3 );

if ( $this->get_version() === self::VERSION_BACKWARDS_COMPATIBILITY ) {

add_filter( ‘yoast-license-valid’, ‘__return_true’ );

add_filter( ‘yoast-show-license-notice’, ‘__return_false’ );

add_action( ‘admin_init’, array( $this, ‘validate_extensions’ ), 15 );

}

else {

add_action( ‘admin_init’, array( $this, ‘remove_faulty_notifications’ ), 15 );

}

}

Thay thế bằng:

public function register_hooks() {

add_filter( ‘http_response’, array( $this, ‘handle_response’ ), 10, 3 );

//if ( $this->get_version() === self::VERSION_BACKWARDS_COMPATIBILITY ) {

add_filter( ‘yoast-license-valid’, ‘__return_true’ );

add_filter( ‘yoast-show-license-notice’, ‘__return_false’ );

add_action( ‘admin_init’, array( $this, ‘validate_extensions’ ), 15 );

//}

//else {

add_action( ‘admin_init’, array( $this, ‘remove_faulty_notifications’ ), 15 );

//}

}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/views/licenses.php

Tìm: (dòng  106 )

$has_valid_premium_subscription = WPSEO_Utils::is_yoast_seo_premium() && $addon_manager->has_valid_subscription( WPSEO_Addon_Manager::PREMIUM_SLUG );

Thay thế bằng:

$has_valid_premium_subscription = true;

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/class-plugin-availability.php

Tìm: (dòng 344 -> 246)

public function is_premium( $plugin ) {

return isset( $plugin[‘premium’] ) && $plugin[‘premium’] === true;

}

Thay thế bằng:

public function is_premium( $plugin ) {

return true;

}

Tải phần mềm Yoast Seo Premium 14.8 đã Active Sẵn 100% Thành Công

Nếu bạn không muốn phải mất công sức để thay thế code thì hãy tải về Yoast Seo Premium 14.8 mình đã làm sẵn, chỉ việc sử dụng.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.