Sách Học Đông Y

Xin trích dẫn tên những cuốn sách trong nước và sách dịch nước ngoài mà thầy hướng dẫn học viên nghiên cứu Đông y:

– Kinh dịch (Ngô Tất Tố)
– Đọc và hiểu biết nội kinh đông y (Nguyễn Trung Hòa)
– Nội kinh (Nguyễn Tử Siêu) (Nguyễn Đồng Di) (Mã Kiếm Minh) (Huỳnh Minh Đức) (ĐH Y Hà Nội)
– Nạn kinh (Lê Quý Ngưu)
– Thương hàn luận (Nguyễn Tử Siêu)
– Ôn bệnh điều biện (Ngô Cúc Thông)
– Y tông kim giám (Ngô Khiêm)
– Ôn bệnh học (Nguyễn Tử Siêu)
– Cẩm nang chẩn trị đông y (Lê Văn Sửu)
– Lý pháp phương dược (Trần Khiết)
– Bài giảng tâm đắc – Đắc luận đắc trị (Trần Khiết)

Sách do Lương y Trần Văn Quảng dịch:
– Y học tam tự kinh (Trần Tu Viên)
– Tần hồ mạch học (Lý Thời Trân)
– Dược tính ca quát tứ bách vị (Cung Đình Hiền)
– Thang đầu ca quyết (Uông Ngang)

Sách lâm sàng:
– Phùng thị cẩm nang (Phùng Sở Chiêm)
– Vạn bệnh hồi xuân (Cung Đình Hiền)
– Cảnh nhạc toàn thư (Trương Giới Tân)
– Y học nhập môn
– Thọ thế bảo nguyên (Cung Đình Hiền)

Sách phương thang:
– 250 bài thuốc đông y cổ truyền chọn lọc (Trần Văn Kỳ)
– Thiên kim yếu phương (Tôn Tư Mạo)
– Thiên kim dược phương (Tôn Tư Mạo)
– Y phương khảo (Ngô Hạc Cao)
– Y phương luận (Phí Bá Hùng)
– Y phương tập giải (Uông Ngang)
– Thái bình huệ dân hòa tễ cục phương (Trần Sư Văn)

Sách Đông y Nhật Bản:
– 206 bài thuốc Nhật Bản
– Tố vấn thức (Đan Ba Nguyên Giản)
– Linh khu thức (Đan Ba Nguyên Giản)
– Hán phương trị liệu bách thoại (Thỉ Số Đạo Minh)
– Hán phương lâm sàng trị nghiệm tinh túy (Thỉ Số Đạo Minh)
– Hán phương biện chứng trị liệu học (Thỉ Số Đạo Minh)

Sách châm cứu:
– Về châm cứu nên tìm sách Lê Quý Ngưu dịch
– Châm cứu đại thành (Dương Kế Châu)
– Châm cứu giáp ất kinh (Hoàng Phủ Mật)

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.